Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

epicenegod
Tak smutne, jak prawdziwe. Czyli zbyt. (c" ತ,_ತ)
epicenegod
Słabością każdej mądrej idei jest to, że sta­rają się reali­zować ją głupcy.
— Marek Hłasko
Tags: written quote yes
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
epicenegod
2289 8dfb 390
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta
epicenegod
Moja cykliczność jawy i snu nie ma nic wspólnego z dobą.
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
epicenegod
5754 0e64 390
Tags: amusing about

March 16 2018

epicenegod
My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, Na zachodzie bez zmian>
epicenegod
Reposted bypannakojotkasiastrofalobussPewPowlevune8agiennystrzepymr-absentiaantonimamphetaminelogicgreywolfschaafczeresniawaco6molotovcupcakegedkokolokosmierciszklothebizonkerosineMashedeeperpuddinglordhardkorweysatyrlaneEdgisentymentalnaschaafp856tekwojnostalgiaaniolaatraversiamopkz451amnispati2k6Mashexhiatusxbladzikzwierzejuczne
epicenegod
głód tworzenia
Reposted fromluron luron viajotaogoniasta jotaogoniasta
epicenegod
Tags: other
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta
I take great care of myself by carefully shutting myself away.

Vincent Van Gogh (Letter from Vincent Van Gogh to Theo Van Gogh)

The Letters of Vincent Van Gogh

Reposted fromenyopax enyopax viagrzej grzej
epicenegod
6608 fedf 390
Tags: winter
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viacountingme countingme
epicenegod
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viajotaogoniasta jotaogoniasta

March 14 2018

4916 eccb 390
Tags: fox
Reposted frombwana bwana
epicenegod
8793 19bc 390
Reposted byblackheartgirl blackheartgirl
epicenegod
I am half child, half ancient
— Björk
Reposted fromiblameyou iblameyou viauoun uoun
epicenegod
6372 b417 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaou ou
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski, Sen śmiesznego człowieka
(via jestem-wojna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaou ou

March 05 2018

epicenegod
epicenegod
Byłoby rzeczą niesprawiedliwą oczekiwać, że zwyczajny człowiek okaże się taki sam jak bohater ze snów.
— Margit Sandemo
epicenegod
Reposted bysarethEmiyadancingwithaghostnezavisanjointskurwysynpenginlifelesssharku17shitsuriv3bsoaugustusRekrut-KMigotliwanyaakoaggapedestructive-hopelessareyouboredkittylitterVonKleistyoungandstupidlittledisappointmentsdarksideofthemoonjanuschytruspersona-non-grataMakeMePurryoungandstupidperesekereaisolrohaveadrianblubrastrzepydanoniskoselseySirenensangneoraiderlisiawiedzmaletha0szyderakotficaforeverremembermeCyamisdaniellssBloodEvepleassureMasheemdotloneliestofangelsstraycatunterlandamiljasofakantealittlepieceofheavengeraltarwenan1cichystuKotcontrolhp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl